บริจาคข้าวจำนวน 1,000 ถุงให้กับโรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์

บริจาคข้าวจำนวน 1,000 ถุงให้กับโรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์ บริษัท มารีนไทม์ อไลแอนล์ จำกัด (MARITIME ALLIANCE CO.,LTD) นำโดย “น.ส. ธัญญพัตน์ ภัทรเกษมสีห์ (คุณหน่อย)” พร้อมทีมงาน ร่วมกันบริจาคข้าวสารจำนวน 1,000 ถุงให้กับโรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์ (โรงเรียนสอนคนหูหนวกแห่งแรกของประเทศไทย) เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือ และร่วมแบ่งปันโอกาสให้กับเด็ก ๆ ได้เติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพ   โรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์ เป็นโรงเรียนรัฐบาล สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาจากหน่วยทดลองสอนคนหูหนวกโรงเรียนเทศบาล 17 (วัดโสมนัสวรวิหาร) กรุงเทพมหานคร เป็นโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินโดยเฉพาะ ซึ่งโรงเรียนเศรษฐเสถียรได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ.2494 และเป็นโรงเรียนสอนคนหูหนวกแห่งแรกของประเทศไทยที่ได้รับพระราชทาน   และนอกจากการบริจาคข้าวให้โรงเรียนเศรษฐเสถียรแล้ว ด้วยสถานการณ์ Covid-19 ในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมาและยังคงมีการระบาดระลอกใหม่อยู่เรื่อย ๆ รวมไปถึงภัยพิบัติต่าง ๆ ส่งผลให้ประชาชนแทบทุกครัวเรือนในประเทศไทยได้รับความลำบากอย่างต่อเนื่อง ทางบริษัท มารีนไทม์ อไลแอนล์ จำกัด ยังได้ส่องมอบและแจกจ่ายข้าวสารกว่า 10,000 ถุง …

บริจาคข้าวจำนวน 1,000 ถุงให้กับโรงเรียนเศรษฐเสถียรในพระราชูปถัมภ์ Read More »